สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconตราสัญลักษณ์
iconแผนที่เทศบาล
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภาเทศบาล
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัดเทศบาล
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
84
ผู้ชมเมื่อวาน
87
ผู้ชมเดือนนี้
251
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,371
ผู้ชมปีนี้
13,915
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,977

เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
29 มิ.ย. 2565
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 053-384934 ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราว
09 มิ.ย. 2565
ศูนย์รวมแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ D4D THAI : Digital Service for Disability
11 พ.ค. 2565
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565
03 พ.ค. 2565
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสันกลาง
01 พ.ค. 2565

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูไฟล์ [21 มิ.ย. 2565 ]
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์ [17 พ.ค. 2565 ]
.......ก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ดาเนินการ ลาเหมืองหน้าสุสานบ้านมอญ หมู่ 1เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงกา คลิกดูไฟล์ [17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย ๑๑ ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ ๒ (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ คลิกดูไฟล์ [23 ก.พ. 2565 ]
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต คลิกดูไฟล์ [03 ก.พ. 2565 ]
ประกาศเชิญชวนก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต.สั คลิกดูไฟล์ [03 ก.พ. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคาคอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูไฟล์ [13 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูไฟล์ [06 ก.ย. 2564 ]
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอาคารเอนกประสงค์คอนกรีต คลิกดูไฟล์ [02 ก.ย. 2564 ]
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก คลิกดูไฟล์ [02 ก.ย. 2564 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปี 2563(เมษายน-มิถุนายน2563) คลิกดูไฟล์ [25 ส.ค. 2564 ]
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1ประจำปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม2563) คลิกดูไฟล์ [25 ส.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2563(กรกฎาคม-กันยายน2563) [25 ส.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2564(มกราคม-มีนาคม2564) คลิกดูไฟล์ [14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63-มี.ค.63) คลิกดูไฟล์ [10 ก.ค. 2563 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ( เดือน ต.ค. 62-ธ.ค. 62) คลิกดูไฟล์ [10 ก.ค. 2563 ]
ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกดูไฟล์ [14 ต.ค. 2558 ]

ข่าวประกาศจาก EGP


นายสมศักดิ์ จีนสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง

นายอนุกุล ธะกุลนา
ปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง

วิดีโอ


ข่าวภาคเหนือ 04 ธันวาคม 2563 เชียงใหม่ สว พบชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

แผนที่ต้นแบบ สันกลางคัดสรร


facebook
tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจ
login system
username:
password:
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : saraban@sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th