สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconตราสัญลักษณ์
iconแผนที่เทศบาล
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภาเทศบาล
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัดเทศบาล
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
21
ผู้ชมเมื่อวาน
86
ผู้ชมเดือนนี้
1,686
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
3,021
ผู้ชมปีนี้
26,300
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
25,977

เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณที่สาธารณะโหล่งฮิมคาว หมู่ที่ 2
18 ต.ค. 2565
ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
03 ต.ค. 2565
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565
22 ส.ค. 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
22 ส.ค. 2565
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
07 ก.ค. 2565

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถตู้(พยาบาล)ประจำปีงบประมาณ2565 คลิกดูไฟล์ [29 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ภายในเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปี งปม 2566 คลิกดูไฟล์ [29 ก.ย. 2565 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บฃนขยะ ประจำปีงบประมาณ2566 คลิกดูไฟล์ [06 ก.ย. 2565 ]
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโ คลิกดูไฟล์ [10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7หมู่ 5 คลิกดูไฟล์ [04 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อ คสล.ซอย 3ถึงป่าช้า หมุ่1 คลิกดูไฟล์ [04 ส.ค. 2565 ]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า๙ คลิกดูไฟล์ [04 ส.ค. 2565 ]
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 วัดสันกลางใต้ คลิกดูไฟล์ [11 ก.ค. 2565 ]
ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล สถานที่ดำเนินการซอย 3 เลขที่102/1 ถึงป่าช้าหมู่1 คลิกดูไฟล์ [11 ก.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูไฟล์ [21 มิ.ย. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์ [29 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์ [29 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2565 คลิกดูไฟล์ [29 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปี 2563(เมษายน-มิถุนายน2563) คลิกดูไฟล์ [25 ส.ค. 2564 ]
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1ประจำปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม2563) คลิกดูไฟล์ [25 ส.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2563(กรกฎาคม-กันยายน2563) [25 ส.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2564(มกราคม-มีนาคม2564) คลิกดูไฟล์ [14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63-มี.ค.63) คลิกดูไฟล์ [10 ก.ค. 2563 ]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ( เดือน ต.ค. 62-ธ.ค. 62) คลิกดูไฟล์ [10 ก.ค. 2563 ]
ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิกดูไฟล์ [14 ต.ค. 2558 ]

ข่าวประกาศจาก EGP


นายสมศักดิ์ จีนสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง

นายอนุกุล ธะกุลนา
ปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง

วิดีโอ


ข่าวภาคเหนือ 04 ธันวาคม 2563 เชียงใหม่ สว พบชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

แผนที่ต้นแบบ สันกลางคัดสรร


facebook
tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจ
login system
username:
password:
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th