สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
โครงการลดเหล้าเข้าพรรษา วิ่ง 90 วัน 90 โล ประจำปี 2564
19 ก.ค. 2564
โครงการลดเหล้าเข้าพรรษา วิ่ง 90 วัน 90 โล ประจำปี 2564

ณ โดมอเนกประสงค์ หลังเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายที่มีผลดีต่อสุขภาพ ห่างไกลจากยาเสพติด รู้ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการดื่มสุราซึ่งมีผลต่อการทำลายสุขภาพ สอดคล้องกับคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่ว่า ??งดเหล้า ห่างโควิค ชีวิตจะปลอดภัย?

โดยเทศบาลตำบลสันกลางได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ จาก สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน , ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน (สคล.) และได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th