สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ตำบลสันกลาง
16 มี.ค. 2565
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพสต.บ้านมอญ และเทศบาลตำบลสันกลาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ตำบลสันกลาง ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ พร้อมกันนี้ ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ยากไร้ และออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เคลื่อนที่ ตามโครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อเตรียมรับลูกหลานในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางเทศบาลตำบลสันกลาง ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอสันกำแพงเป็นอย่างยิ่ง


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : saraban@sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th