สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
เทศบาลตำบลสันกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Payap USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน
10 ก.ย. 2565
ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง จัดกิจกรรม Payap USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ปีการศึกษา 2565 ณ หมู่ที่ 1 บ้านมอญ ร่วมกันขุดลอกร่องน้ำ บำเพ็ญประโยชน์ เป็นการปลูกฝังจิตใจแห่งการเสียสละ การมีสุนทรียภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อต่อยอดความเสียสละและความดีออกไปสู่สังคม ซึ่งในเดือนกันยายนตรงกับวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565
ในการนี้ทางเทศบาลตำบลสันกลางต้องขอขอบคุณ คณะอาจารย์ รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำนักศึกษามาร่วมทำกิจกรรมดีๆที่ตำบลสันกลางครับ

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th