สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 4 กิจกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 11-18 กย 65
19 ก.ย. 2565
เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมอบรมดีๆ ทั้ง 4 กิจกรรม
1. กิจกรรมอบรม -->การทำพวงอุบะเครื่องหอม
2. กิจกรรมอบรม -->การผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเครื่องหอม
3. กิจกรรมอบรม -->การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์
4. กิจกรรมอบรม -->การจัดทำสื่อการตลาดประชาสัมพันธ์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

** ขอขอบพระคุณวิทยากร และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่มาให้ความรู้ เสริมทักษะ เสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตำบลสันกลาง และขอขอบคุณ นางกรองกาญ สาหร่ายทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ที่ให้เกียรติ ร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งได้กล่าวปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทั้ง4 กิจกรรมจะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ ถ้าขาดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทางเทศบาลจึงขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th