หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 2 หมู่บ้านธารทิพย์ หมู่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบเลขที่ ท.6/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 18 Jan 2022
จ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอย 2 หมู่บ้านธารทิพย์ แบบเลขที่ ช.1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 18 Jan 2022
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง อ่านข้อมูล 17 Jan 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ความยาว 177.00 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อสถานที่ดำเนินการ ซอยจิตรคำ1/2 หมู่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 06 Jan 2022
จ้างจ้างเหมาตัดต้นไม้จำนวน 1 งาน(15จุด) ภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสันกลาง รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Dec 2021
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง อ่านข้อมูล 16 Dec 2021
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง อ่านข้อมูล 13 Dec 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอย 2 หมู่ที่ 6 (ข้างโรงเรียนสอนดนตรี) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Dec 2021
จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ลำเหมืองกลางแม่กวง วัดสันกลางเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 07 Dec 2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ลำเหมืองกลางแม่กวงต่อจากหอพักนางชุติกาญจน์ ฐานุตราพงศ์ ถึงบ้านร้อยตรีสมัย วงค์ทิพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 07 Dec 2021