หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้างเฉลี่ย 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 3 หมู่ 6 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 24 Mar 2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง โดยการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 383.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบเลขที่ อ.6/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 24 Mar 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 21 Mar 2023
ซื้อวัสดุจราจร รายการ กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตพร้อมประกับ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 27 Feb 2023
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 27 Feb 2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการ ยางรถยนต์ ขนาด 195R14C จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ 2755 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 27 Feb 2023
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง อ่านข้อมูล 24 Feb 2023
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรูปรายการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ของเทศบาลตำบลสันกลาง อ่านข้อมูล 21 Feb 2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 6 บริเวณแยกท้ายซอย หมู่ที่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Jan 2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สถานที่ดำเนินการ ตั้งแต่ท่อระบายน้ำเดิมเชื่อมกับท่อลอดถนนในซอย 5 หมู่ที่ 6 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Jan 2023