หัวข้อประกาศ วันที่
โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 7(ข้างวัดสันกลางใต้)หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อ่านข้อมูล 30 Jun 2022
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.80 เมตร ความยาว 262.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 102/1 ถึงหน้าป่าช้า หมู่ 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านข้อมูล 30 Jun 2022
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน อ่านข้อมูล 20 Jun 2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Jun 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.26/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Apr 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ซอยจิตรคำ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.21/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 25 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 23 Feb 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ความยาว 121.00 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซอย 13 หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ ท.2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 21 Feb 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 14 Feb 2022