ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันกลาง


 
อ่านเพิ่มเติม..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เพ...   อ่านไฟล์แนบ
23 ก.ค. 2564 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบบ่กติ (On Site) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบบ่กติ (On Site) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ...   
08 ก.ค. 2564 อ่านต่อ..
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยชวาลา บ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง...   อ่านไฟล์แนบ
29 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ..
ใบรับรองสถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสันกลาง เป็นสถานประกอบการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดยผ่านมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ รร. อนุบาล สังกัด...   
28 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ..
แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เน้นสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงโควิด 19
แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เน้นสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงโควิด 19 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ ทุกประเ...   
26 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ..
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง...   อ่านไฟล์แนบ
14 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามที่เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแห...   
10 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ..
3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์กรทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที...   
03 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ..
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบล...   
01 มิ.ย. 2564 อ่านต่อ..
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ดำเนินการประกวดราตาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้...   อ่านไฟล์แนบ
24 พ.ค. 2564 อ่านต่อ..
 

 
อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมการพัฒนาลำน้ำแม่น้ำคาว ประจำปี 2564
 

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564
 

โครงการตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 

ให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำ 29 ก.ค. 2564 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 29 ก.ค. 2564 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต แบบเลขที่ ท.1/2564 ซอย 7 หมู่ 5 21 ก.ค. 2564 คลิกอ่าน
• ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay หมู่ 5 23 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
• เอกสารประกาศประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเ 16 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
• เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิ 16 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐ 16 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการร 07 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 77.00 เมตร สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้า 03 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปี 2564(มกราคม-มีนาคม2564) 14 พ.ค. 2564 คลิกอ่าน
• สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม2563) 14 พ.ค. 2564 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63-มี.ค.63) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ( เดือน ต.ค. 62-ธ.ค. 62) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
 

 
ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท. อ่านเพิ่มเติม..

ข่าวภาคเหนือ 04 ธันวาคม 2563 เชียงใหม่ สว พบชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

แผนที่ตำบลสันกลาง
login system
username:
password:

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
14
ผู้ชมเมื่อวาน
74
ผู้ชมเดือนนี้
205
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,131
ผู้ชมปีนี้
15,260
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
10,189
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th