อ่านเพิ่มเติม..
ประชาสัมพันธ์วิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะ และภาษีท้องถิ่นต่างๆ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมขยะ รวมถึงค่าภาษีท้องถิ่นต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น กองคล...   อ่านไฟล์แนบ
01 เม.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และห
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ...   อ่านไฟล์แนบ
31 มี.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักประชา...   อ่านไฟล์แนบ
12 มี.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ...   อ่านไฟล์แนบ
12 มี.ค. 2563 อ่านต่อ..
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสันกลาง ขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเลื่อนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษี...   อ่านไฟล์แนบ
18 ก.พ. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกลาง...   อ่านไฟล์แนบ
27 ม.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ...   อ่านไฟล์แนบ
27 ม.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง...   อ่านไฟล์แนบ
06 ม.ค. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ รณรงค์งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ รณรงค์งดให้ถุงพลาสติกกับลูกค้า เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน...   
27 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
สามารถตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ณ เทศบาลตำบลสันกลาง...   อ่านไฟล์แนบ
30 พ.ย. 2562 อ่านต่อ..
 

 
อ่านเพิ่มเติม..

ปราชญ์ชาวบ้าน ถูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสันกลาง
 

โครงการอบรมอาชีพปลูกเห็ดฟางในตะกร้า
 

โครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 2562
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง
 
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้าเหมาจัดเก็บขยะ 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศจัดจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2563 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
• ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
 

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 24 กันยายน 2559 ศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้พิการ

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

กาดต่อนยอน หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง
login system
username:
password:

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
8
ผู้ชมเมื่อวาน
37
ผู้ชมเดือนนี้
74
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
665
ผู้ชมปีนี้
1,680
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
5,599
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่