ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันกลาง


 
อ่านเพิ่มเติม..
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง และนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง และนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียง...   อ่านไฟล์แนบ
21 ม.ค. 2564 อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศเทศบาลตำบลสันกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ *** ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย ***...   อ่านไฟล์แนบ
15 ม.ค. 2564 อ่านต่อ..
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่...   อ่านไฟล์แนบ
18 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ..
แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง...   อ่านไฟล์แนบ
18 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ..
สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมเยียนชุมชนโหล่งฮิมคาว (4 ธันวาคม 2563)
เมื่อวันนี้ 4 ธันวาคม 2563 สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมเยียนชุมชนโหล่งฮิมคาว พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ย...   อ่านไฟล์แนบ
05 ธ.ค. 2563 อ่านต่อ..
การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
ด้วยเทศบาลตำบลสันกลาง จะดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 และภาษีป้ายประจำ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้า...   อ่านไฟล์แนบ
26 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ...   อ่านไฟล์แนบ
26 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการงานเลือกตั้ง
ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการงานเลือกตั้ง 1. วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ไม่มีการลง...   
24 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 1. ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข...   
12 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลางและนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียง...   อ่านไฟล์แนบ
12 พ.ย. 2563 อ่านต่อ..
 

 
อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 

โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนความรักความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2564
 

ทำความสะอาดถนนวงแหวนรอบที่ 2 และบริเวณวันสีมาราม จนถึงทางเข้าโหล่งฮิมคาว
 
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการร 07 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 77.00 เมตร สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้า 03 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ด 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เ 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกาศ ประกวดก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 19.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตา 18 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้าสุสานบ้านมอญ ม.1 17 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในเทศบาลตำบลสันกลาง ปีงบประมาณ 2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2564 ของเทศบาลตำบลสันกลาง 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ2564 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
 

 
อ่านเพิ่มเติม..
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63-มี.ค.63) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 ( เดือน ต.ค. 62-ธ.ค. 62) 10 ก.ค. 2563 คลิกอ่าน
• ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 14 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
 

 
ข่าวประกาศจากเครือข่าย อปท. อ่านเพิ่มเติม..

ข่าวภาคเหนือ 04 ธันวาคม 2563 เชียงใหม่ สว พบชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว

ไม้กวาด กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง

แผนที่ตำบลสันกลาง
login system
username:
password:

สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
102
ผู้ชมเมื่อวาน
84
ผู้ชมเดือนนี้
1,644
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,812
ผู้ชมปีนี้
1,644
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
10,189
เริ่มนับ 29 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th