ประกาศเทศบาลตำบลสันกลางขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป


ประกาศเทศบาลตำบลสันกลางขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ให้มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างที่เทศบาลตำบลสันกลางภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ดังนี้
01 พนักงานดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล)

นายเฉลิมชัย นันติ

02 คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)
นางสาวระพีพรรณ สิทธิ
นายณัฐวุฒิ ชัยวรรณ

03 คนงานทั่วไป (กองคลัง)

นางสาวอภิญญา ปาลี
นางสาวเยาวดี คำเป็ง
นางสาวสุพิชญา บุญมากทรัพย์


04 คนงานทั่วไป (กองช่าง)

นายทองคำ ทิแปง


ไฟล์แนบ
 

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่