สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลสันกลางฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19


โดยทางโรงพยาบาลสันกำแพง จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เชิงรุก ครั้งที่ 4 ณ โดมกีฬาด้านหลังเทศบาลตำบลสันกลาง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

*ซึ่งวัคซีนที่ให้บริการ ได้แก่ เข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ส่วนเข็มที่ 2 ในเบื้องต้นเป็นวัคซีนไฟเซอร์ หรือ แอสตร้าเซเนก้า (กรณีวัคซีนไฟเซอร์ได้รับการจัดสรรไม่ทัน)

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่โดมกีฬาด้านหลังเทศบาลตำบลสันกลาง ท่านสามารถมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า) พร้อมนำใบนัดของโรงพยาบาล มาฉีดได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

*** หากมีการเปลี่ยนแปลงใด จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมภายหลังต่อไปครับ **


 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th