สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร


ประชาสัมพันธ์การจัดงานลอยกระทงประจำปี 2564


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่ตำบลสันกลางที่ยังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดงานลอยกระทงในปีนี้ ทางเทศบาลตำบลสันกลางจึงของดการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด และงดการปล่อยโคมลอย แต่ยังคงจัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม ณ ที่สาธารณะประโยชน์ (โหล่งฮิมคาว) หมู่ที่ 2 ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 - 21.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ และขอให้ทุกท่านร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และใช้เวลาในการลอยกระทงให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการลดความแออัดและลดการรวมตัวกันของกลุ่มคน

#งดการจำหน่ายสินค้าทุกชนิดและงดการปล่อยโคมลอย
#ลอยกระทงวิถีใหม่


 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th