สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร


ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณที่สาธารณะโหล่งฮิมคาว หมู่ที่ 2ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสันกลาง ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565 ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณที่สาธารณะโหล่งฮิมคาว หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมรับชมการแสดง
+ ดนตรีโฟลคซองคำเมือง จากนักร้อง ตู่ ดารณี (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)
++ วงดนตรีไดเกียว (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565)

และขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจจะจำหน่ายสินค้าในงานประเพณียี่เป็ง สามารถแจ้งรายชื่อ และสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันกลาง ชั้น 2 เทศบาลตำบลสันกลาง (รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้)

โดยงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงาน พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมงาน อีกทั้งขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสืบสานบรรยากาศแบบล้านนา

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลสันกลาง โทรศัพท์ 053-384934 ต่อ 0


 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th