สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร


ข่าวประชาสัมพันธ์ "ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5"


จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ซึ่งได้กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน / ทุกตำบล /ทุกอำเภอ เป็นเขตห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 75 วัน
ทางเทศบาลตำบลสันกลาง จึงขอแจ้งทุกหมู่บ้าน งดการเผาทุกชนิดในช่วงนี้ และหันมากำจัดขยะโดยการคัดแยกขยะ หรือการทำปุ๋ยหมักแทนการเผา

ในส่วนของขยะใบไม้ ทางเทศบาลจะมีรอบการเก็บขยะใบไม้ทุกๆวันอังคาร ขอให้ท่านนำเศษขยะใบไม้เก็บใส่ถุงดำให้เรียบร้อย โดยท่านใดที่จะประสงค์ให้เทศบาลเข้าไปเก็บขยะใบไม้ ท่านสามารถแจ้งเข้ามาที่เทศบาลในช่วงเวลาราชการที่หมายเลข 053-384934 ต่อ 32 เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ เข้าไปจัดการเก็บขยะใบไม้ดังกล่าว ให้ต่อไปครับ

และเมื่อพบเห็นเหตุไฟไหม้ต่างๆ ขอให้รีบแจ้งเข้ามาที่เทศบาลโดยทันทีครับ


 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th