ร้องเรียนร้องทุกข์
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6300004 19 พ.ค. 2563 ข้างบ้านส่งเสียงดังรบกวน ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นางสาxxx
6300003 23 มี.ค. 2563 ทิ้งขยะลงบนพื้นที่ว่างข้างทาง ถึง จัดเก็บขยะมูลฝอยและกิ่งไม้ใบไม้ โดย จารุรxxx
6100007 20 มิ.ย. 2561 ขยะใบไม ถึง จัดเก็บขยะมูลฝอยและกิ่งไม้ใบไม้ โดย จุติกxxx
6100006 04 มิ.ย. 2561 เรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ถึง สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค โดย พิษณุxxx
6100005 25 มี.ค. 2561 ไฟกิ่งเสีย ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย ศุภชัxxx
6100004 20 มี.ค. 2561 รบกวนตามหาบุคคลที่มีพฤติกรรมฉ้อโกง ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย นางสาxxx
6100003 14 มี.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟกิ่งได้ก่ครับ ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย พิสุทxxx
6000007 05 ธ.ค. 2560 เสียงตามสาย ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ศรัณยxxx
6000006 28 พ.ย. 2560 กลิ่น จากการเผา ถึง เรื่องร้องเรียนทั่วไป โดย ประชาxxx
6000005 08 พ.ย. 2560 ไฟกิ่งชำรุด ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย นายฉัxxx
6000004 22 ส.ค. 2560 ไฟกิ่งชำรุด ถึง ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) โดย นายฉัxxx
6000003 14 ก.ค. 2560 ผิวถนนเสียหายจากการขุดวางท่อ ถึง ถนน/ไหล่ทาง โดย กิ่งกxxx
6000002 28 มิ.ย. 2560 น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล ถึง สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค โดย คุณหลxxx


ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
เทศบาลสันกลาง

ข้อมูลเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์ ที่อยู่
โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้าง
Download แบบฟอร์ม
FAQ
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
วิดีโอแนะนำ
การดำเนินงาน

รายงานสภาพการคลัง
รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่