สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
VDO แนะนำ


เทศบาลสันกลาง

คนพิการต้นแบบ

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 3 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลสันกลาง

โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง

พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย เทศบาลตำบลสันกลาง

[WETV]คุยข่าววีทีวี พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย ณ ลาน “โหล่งฮิมคาว” เทศบาลตำบลสันกลาง

จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2556

โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง2

เกษตรยุคใหม่ปลูกพืชไร้ดิน สร้างรายได้ วันที่ 22 มี.ค. 2561

เกษตรกรต้นแบบปลูกพืชไร้ดินอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ วันที่ 20 เม.ย. 2560

พลอย ภัทรากร พาเที่ยวเชียงใหม่ Lady go North ep1

วีทีวีตะลุยชุมชน เสาร์ 24 กันยายน 2559 ศูนย์บำบัดฟื้นฟูกายภาพผู้พิการ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2559

ประชาสัมพันธ์การจ้างงานผู้สูงอายุ

ข่าวภาคเหนือ 04 ธันวาคม 2563 เชียงใหม่ สว พบชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th